JUST přichází z přírody

Spolupráce

V případě zájmu o spolupráci Vám mohu nabídnout:

  • Prostředí mladého kolektivu – vytváříme si novou skupinku
  • Radu a pomoc ve Vašich začátcích
  • Finanční ohodnocení přímo úměrné Vašemu pracovnímu nasazení
  • Osobní nezávislost
  • Rozvoj v oblasti zdravého životního stylu
  • Plnohodnotné vyplnění Vašeho volného času
  • Setkání se zajímavými lidmi


S poctivostí nejdál dojdeš